Familier og børn

Familier og børn

I udgangspunktet arbejder jeg mest med hele familien rundt om et barn. Oftest giver det bedst mening, når alle familiemedlemmer siddder med ved samtalen, fordi den måde I taler på om det der er svært, kommer godt til udtryk når alle skal tale sammen. Det giver også et meget nuanceret billede, når alle bidrager med deres vinkel hver især. Jeg har mangeårige erfaringer med at arbejde med almindelige familier og sammenbragte familier og med at skabe holdepunkter ifbm. samarbejde som skilte, fælles værdier i den sammenbragte familie, kommmunikation til ex-familier, for at nævne nogle af de særlige betingelser sammenbragte familier lever med.

Par

Et parforhold byder på mange overgange i samlivet, som livet leves derudad. Der kan være anledninger, hvor det er rart at have en 3. person med i processen som kan bekræfte og bevidne den store proces det kan være at skulle forandre sig inde i parforholdet.